2010

De Provinciale Duurzaamheidsmeter bestaat uit 4 vragenlijsten. People, Planet, Profit en Proces. Iedere vragenlijst bestaat uit diverse thema's.

De vragenlijsten zijn opgebouwd in hoofdvragen en uitwerkingsvragen. Wanneer je een hoofdvraag met 'ja' of 'nee' beantwoordt, verschijnen er vragen die als uitwerking dienen op de hoofdvraag.

Aan ieder antwoord is een score verbonden. 0, 1, 2 of 3 punten. Naast deze score is er per subthema de mogelijkheid om extra punten toe te kennen. Natuurlijk is de vragenlijst niet uitputtend. Doet uw provincie beduidend meer binnen dit thema? Geef voorbeelden en/of argumenten waarom uw provincie enige bonuspunten verdient (max. 5 per thema). Afhankelijk van de argumentatie worden deze punten toegekend.

Door in bovenstaande menubalk een thema te kiezen en vervolgens de menukeuze 'vragenlijst', kunt u de vragenlijsten invullen. Onder aan de pagina vult u vervolgens uw contactgegevens in.

Wanneer u de gegevens heeft verzonden, verwerkt de helpdesk deze en worden de antwoorden zichtbaar via de website.

Helpdesk
Heeft u vragen bij het invullen van de lijsten? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord!

Helpdesk Provinciale Duurzaamheidsmeter
T (072) 520 25 17
E info@duurzaamheidsmeter.nl
Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.