2010

De institutionele dimensie van duurzame ontwikkeling

De eerste vijf vragen van de Provinciale Duurzaamheidsmeter richten zich op het proces om binnen de provincie duurzaamheid als uitgangsprincipe te internaliseren en te institutionaliseren binnen de gehele organisatie.

In deze vragenlijst ligt het accent op de het proces van institutionalisering en internalisering van duurzame ontwikkeling binnen kernprocessen van de Provincie.

De algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling is:''een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht''. (Brundtland, 1987).

Sturen op duurzame ontwikkeling betekent voor de overheid in de praktijk dat er in alle soorten besluitvorming rekening gehouden wordt met eventuele negatieve effecten van beleidskeuzes, niet alleen binnen de eigen grenzen maar ook elders en later.

''Er is geen andere toekomst dan een duurzame toekomst''. Herman Wijffels, april 2009 in IS
Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010
ontwikkeld door: Thijs de la Court
inhoud: COS Noord-Holland
graphic design: Kuki & Ko
database development & hosting: Suares & Co
gis map geleverd door Geodan
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.