Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Referenties

Voor het actualiseren van de vragenlijsten in 2013 is met name gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

 • De vorige versie van de Lokale Duurzaamheidsmeter (2009) is gebruikt als basis.
 • Input klankbordgroep ( zie hieronder) en feedback uit gemeenten (met name contact ambtenaren maar ook raadsleden en bestuurders).
 • Publicaties en adviezen Thomas Hoppe & co mbt Lokale Duurzaamheidsmeter (zie www.duurzaamheidsmeter.nl > publicaties).
 • Uitkomsten van de wereldtop Rio+20 (juni 2012) zoals weergegeven in het rapportage van Thijs de la Court, afgevaardigde namens VNG.
 • NEN-ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
 • Handleiding ECO XXI (http://www.eco-xxi.nl/system/files/Handleiding%20ECO-XXI.pdf ).
 • Monitor Duurzaam Inkopen 2010, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Min I&M)
 • Advies Duurzaam Inkopen, 11 aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak mét de markt, VNG-NCW e.a. juni 2012 en gerelateerde kamerbrieven.
 • website Rijkswaterstaat - Leefomgeving voor lokaal klimaatbeleid: www.Lokaalklimaatbeleid.nl , www.klimaatmonitor.databank.nl
 • PPP-scan en duurzaamheidsbalans van Telos – www.telos.nl .
 • Stichting Stimular – Milieubarometer, Milieubalans en rapportage Benchmark: www.milieubarometer.nl/kantoor .
 • Netwerk Duurzame Bedrijfsvoering Overheden: www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl .
 • Reference Framework for European Sustainable Cities – www.rfsc.eu
 • UN-rapport post-2015 Development Agenda (mei 2013) – A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development - http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf\ .
 • Royal Haskoning & VNG – Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2013 (mei 2013).

 

Adhoc Klankbordgroep

VNG International

 • Erik-Jan Hertogs
 • Jaap Breugem

Klimaatverbond

 • Thijs de la Court
 • Anna Schoemakers

FEE Nederland

 • Henny Kromhout
 • Joost Barendrecht

Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling

 • Henk Klein, Directeur GDO
 • Jean Eigeman
 • Barend Aanraad, Directeur The Natural Step

Stichting Stimular

 • Isja Dominicus, Coördinator netwerk DBO

Telos

 • John Dagevos, Senior advisor

Rijksoverheid

 • Martien Das, programma Lokaal Klimaatbeleid

Duurzaam Door

 • Ad Bijma

FairBusiness

 • Martha Klein
 • Ans Ursem
 • Bijgestaan door: Gosse de Boer, buro Wereldburger

 

 

Developed with QwikZite (version 1.12)