Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Duurzame Ontwikkeling

 
Bij duurzame ontwikkeling komen ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar. Op die manier wordt duidelijk rekening gehouden met de belangen van zowel de huidige als toekomstige generaties, zowel ‘hier’ als ‘elders’. 
 
"Doelen en daarop gerichte handelingen zijn dan duurzaam als deze
 • ecologisch houdbaar zijn,
 • economisch een langetermijnperspectief hebben,
 • en rechtvaardige en stabiele sociale verhoudingen opleveren.”

Ref: www.pbl.nl/dossiers/Duurzame-ontwikkeling

People: rekening houden en zorgzaam omgaan met mensen en hun ambities, hier en daar, nu en later. Waardering voor ieders rol in de maatschappij.

 
Planet: rekening houden met de natuurlijke productie en zelfherstellende vermogen van de aarde. Waarborgen van de kwaliteit van een ieders leefomgeving.
 
Profit: rekening houden met economische haalbaarheid én rechtvaardigheid. Creëren van kansen om duurzaam te ondernemen en het zorgen voor welvaart.
 
Internationale afspraken voor duurzame ontwikkeling 
 
Het gevoel van vooral samen verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van toekomstig leven is bij uitstek zichtbaar in alle inspanningen om internationale afspraken te maken. Hieronder heel kort op een rijtje de internationale agenda die ten grondslag ligt aan ook het Europese en Nederlandse duurzaamheidsbeleid.
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Hieruit is een grote hoeveelheid van sociale afspraken voortgekomen en vormt tevens de basis van ons sociaal beleid.
   
 • ILO-conventies over arbeidsrechten (1917-2007)
  De International Labour Organisation (ILO) heeft een aantal fundamentele normen (conventies) op het gebied van arbeidsomstandigheden ontwikkeld als referentiekader voor het gedrag van ondernemingen. 

   
 • Deze nieuwe definitie werd in 1992 tijdens de VN-conferentie over milieu & ontwikkeling in Rio de Janeiro enthousiast omarmd en vertaald in de zogeheten ‘Internationale Agenda 21’[1]. Dit was onder andere het startpunt van de huidige klimaatafspraken. In de daaropvolgende VN-top in Johannesburg in 2002 (Rio+10) is het belang en de inhoud van deze afspraken nogmaals onderschreven en zijn de plannen verder uitgewerkt. In 2012 vond in Rio de Janeiro de 3e Earth Summit plaats (Rio+20). Twee thema's stonden hier centraal: 1) de groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en bestrijden van armoede; en 2) het versterken van het institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling. 
 • De gedeelde zorgen die het fundament waren van Agenda 21 vormden eveneens de basis voor het opstellen van de zogeheten Millenniumdoelen. Dit zijn acht concrete en resultaatgerichte afspraken die alle regeringleiders in september 2000 hebben ondertekend. Hierover moet de wereld in 2015 rekenschap afleggen. Voor meer informatie over de millenniumdoelen www.millenniumdoelen.nl
 • Post 2015 agenda. Tijdens Rio+20 is besloten om vanuit Agenda 21 en de Millennium Development Goals in 2015 nieuwe mondiale mijlpalen neer te leggen, de zogeheten Sustainable Development Goals. Tijdens riEind mei 2013 is het UN-rapport van de “High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda uitgekomen getiteld: “New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development”. Hieronder kort samengevat de vijf aanbevelingen/transitie bewegingen uit de Executive Summary:

1.    Leave no one behind. (...) This is a universal agenda, for which everyone must accept their proper share of responsibility.

2.    Put sustainable development at the core. (...) halt the alarming pace of climate change and environmental degradation.

3.    Transform economies for jobs and inclusive growth. (...) shift to sustainable patterns of consumption and production

4.    Build peace and effective, open and accountable institutions for all. (...) good governance as core elements of wellbeing

5.    Forge a new global partnership. (...) fight climate change, champion free and fair trade, technology transfer and diffusion

(Ref: http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf )

Developed with QwikZite (version 1.12)