Waarom is het voor een gemeente interessant om de vragenlijsten in te vullen? Waar kan de gemeente de lijsten voor gebruiken?
Het doel van de Lokale Duurzaamheidsmeter is vooral om te inspireren en motiveren om duurzame ontwikkeling door te vertalen naar de hedendaagse praktijk. Duurzaamheid staat de laatste jaren hoog op de agenda maar blijkt in de praktijk namelijk nog steeds een lastig hanteerbaar begrip.
De gemeente kan het gebruiken om:
- Inzicht/overzicht: te kijken in hoeverre duurzaamheid binnen een grote diversiteit van beleidsvelden is verankerd
- Benchmarking: hoe doen we het in vergelijking met andere gemeenten
- Communicatiemiddel: de LDM brengt op een heldere, begrijpbare manier in kaart hoe de gemeente zorg draagt voor een duurzame ontwikkeling.


Er zijn al zoveel meetinstrumenten. Wat is de meerwaarde van dit instrument?
De toegevoegde waarde van de vragenlijst zit vooral in:
a) de integrale benadering waarmee het principe van duurzame ontwikkeling naar meerdere beleidsterreinen zo concreet mogelijk doorvertaald wordt
b) de herhaling: hoewel de vragenlijsten geactualiseerd zijn is er nog wel een vergelijking met 4 jaar geleden mogelijk. Duurzaamheid staat sinds enkele jaren hoog op de agenda, zien we dit terug in de antwoorden?


Wat doen jullie met de ingevulde lijsten/gegevens?
De ingevulde lijsten verwerken wij zodat ze op de website zichtbaar worden. In de zomermaanden analyseren wij de gegevens en maken we een rapportage.


Wat is de deadline voor het invullen van de lijsten?
De deadline voor het invullen van de vragenlijsten is 1 juli 2009. Wanneer u de lijsten na 1 juli invult, publiceren wij de gegevens wel op de website maar ze worden niet opgenomen in de analyse.


Kan ik na 1 juli ook nog de lijsten invullen?
Ja dit kan. De gegevens worden wel verwerkt (dwz zichtbaar gemaakt op de website) alleen niet geanalyseerd. Wanneer u de lijsten kort na de deadline invult, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij proberen de gegevens dan alsnog mee te nemen in de analyse.


Kan ik de vragenlijst alleen digitaal invullen?
Wij vragen gemeenten de lijsten digitaal in te vullen. Dit is de snelste en gemakkelijkste weg. Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u de lijsten op papier invullen en naar de helpdesk sturen. Wij verwerken dan voor u de gegevens.
 

Hoeveel tijd kost het om de lijsten in te vullen?
Dit is per gemeente natuurlijk heel verschillend. Voor het kleine gemeente neemt het gemiddeld zo'n 20 minuten in beslag. Voor een grote gemeente is dit wellicht meer.

Waar kan ik de lijsten te vinden?
De lijsten staan op www.duurzaamheidsmeter.nl. Onder de button ''vragenlijst invullen'' kunt u een keuze maken tussen de lijsten people, planet en profit.
Onder publicaties/downloads staan de lijsten in een PDF file. U kunt de lijsten tevens opvragen via info@duurzaamheidsmeter.nl


Is het verplicht om alle lijsten in te vullen?
U bent als gemeente natuurlijk niet verplicht om alle lijsten in te vullen. Ook wanneer u één lijst invult, verwerken wij de gegevens. Maar om een compleet beeld te krijgen van hoe uw gemeente scoort op duurzaamheid, is het heel raadzaam om alle lijsten in te vullen.


Kan ik de antwoorden nog aanpassen nadat ik de lijst heb ingevuld?
Ja dit is mogelijk. U geeft de wijzigingen door via de helpdesk. Of u vult opnieuw de vragenlijst in. 


Zijn de gegevens op de website beschermd?
De gegevens zijn niet beschermd. Dus iedereen kan een lijst invullen. De helpdesk controleert wel wie de lijst invult, als we twijfels hebben, nemen we contact op met de gemeente.


Waar kan ik terecht met vragen?
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk. U kunt ook het COS bij u in de regio benaderen. Alle COSsen staan op de website op de pagina 'contact'.


Wie mag of moet de lijsten invullen?
Het is gebruikelijk dat een medewerker van de gemeente of een maatschappelijke organisatie de lijst invult. Een maatschappelijke organisaties is bijvoorbeeld de milieudienst. Een maatschappelijke organisatie doet dit wel altijd in overleg met de gemeente.
Binnen de gemeente kan het per lijst variëren wie de lijst invult. 


Wat gebeurt er na 2010 met de duurzaamheidsmeter?
De gegevens blijven beschikbaar via de website. En we streven er naar om over vier jaar weer een nieuwe editie te doen. De voortgang hangt natuurlijk ook af van het aantal deelnemende gemeenten. Er moet voldoende animo voor zijn.

Hoe kan ik de gegevens uit 2005 vergelijken met de gegevens uit 2009/2010
Tussen 2005 en nu is er qua kennis en beleidskaders veel vooruitgang geboekt om het maken van duurzame keuzes te bevorderen. De vragenlijsten zijn daarom geactualiseerd. We hebben er wel alles aan gedaan om het mogelijk te maken de resulaten uit 2005 te kunnen vergelijken met de resulaten van nu.
Op de website kunt u de resulaten uit 2005 bekijken. Onder publicaties/downloads staat tevens een document met daarin wijzigingen ten opzichte van 2005.


Wat heeft COS te bieden aan gemeenten?
In het kader van Gemeente & Internationale samenwerking kan COS advies en ondersteuning bieden:
- Bij het in kaart brengen en ondersteunen van lokale initiatieven.
- Organiseren (lagerhuis) debat of dialoog over (één van) de millenniumdoelen.
- Bij het versterken van lokaal draagvlak voor duurzaam inkopen of duurzame ontwikkeling waarin duidelijk een relatie gelegd kan worden met de millenniumdoelen onder het motto van 'denk mondiaal, handel lokaal'.
- Bij het opzetten van een campagne om 'fair trade' gemeente te worden.
- Bij het opzetten van acties om via scholen/jeugdwerk jongeren te betrekken bij millenniumdoelen.
- Bij het evalueren of opzetten van een stedenband en deze in relatie brengen met de millenniumdoelen.
- Door het geven van input en/of feedback op een communicatiestrategie om de millenniumdoelen lokaal onder de aandacht te brengen.
- Uiteraard zijn er per COS wel verschillen.


Kan COS helpen bij het invullen van de lijsten?
De helpdesk kan u telefonisch ondersteuning bieden wanneer u vragen heeft bij het invullen van de lijsten. U kunt voor ondersteuning ook contact opnemen met het COS bij u in de regio

Developed with QwikZite (version 1.12)